Sách nói (Audio Book)

1. Sử dụng trên máy tính:
Đăng nhập bằng trình duyệt với địa chỉ
http://bpl.vn:5000 (account: bandoc – password: bpl.vn)

2. Sử dụng trên hệ điều hành Android
Tải ứng dụng DS Audio
– Nhập mục Address or QuickConnect ID là: bpl.vn
– Nhập mục Accountbandoc
– Nhập mục Passwordbpl.vn
Sau đó nhấn Login

3. Sử dụng trên hệ điều hành IOS và Windows Phone: Các bạn cũng tải ứng dụng DS Audio và điền account và password giống như trên hệ điều hành Android

Ngoài ra trên internet có nhiều trang sách nói được phát hành miễn phí để các bạn sử dụng:

http://sachnoionline.com
http://media.tuoitre.vn/BookMedia.aspx
http://www.khosachnoi.edu.vn
http://sachnoionline.net

Share me!Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0