CSDL Proquest

csdl-truc-tuyen-proquest

ProQuest là một cơ sở dữ liệu điện tử do nhà xuất bản ProQuest xây dựng với gần 30.000 luận văn toàn văn, hơn 44.000 hồ sơ doanh nghiệp (Hoover’s Company Records), hơn 3.000 báo cáo công nghiệp (Snapshots Series), hơn 11.250 tạp chí (8.400 tạp chí toàn văn, 479 báo toàn văn); hơn 60 nguồn học liệu tham khảo gồm Brookings Paper, OEF, Career Guide, Occupational Outlook Handbook với chủ đề chính gồm 160 chuyên ngành, lĩnh vực khác nhau;

ProQuest được hỗ trợ nhiều thứ tiếng khác nhau: Anh. Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Nhật…

Bạn đọc sử dụng CSDL này tại thư viện tỉnh Bình Định tại máy tính phòng Internet, hoặc sử dụng wifi miễn phí tại thư viện để truy cập.

Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn (Lưu ý: Chỉ sử dụng được tại Thư viện tỉnh)

Share me!Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0