Cấp thẻ

Các thành viên Thư viện tỉnh Bình Định có thể sử dụng các hệ thống tra cứu để tìm kiếm hoặc sử dụng các nguồn lực thông tin, các dịch vụ khác của thư viện.

Để mượn tài liệu thư viện và sử dụng các dịch vụ bạn phải xuất trình thẻ thư viện.

I. Thủ tục Cấp thẻ:
Để có được một thẻ thư viện bạn phải:
– Điền vào mẫu đăng ký tại bộ phận cấp thẻ (phòng thiếu nhi-tầng 1)
– Có 2 ảnh 3×4 của bạn kèm với chứng minh/bằng lái xe và hộ khẩu hiện tại.
– Khi đăng ký thẻ thiếu nhi cho trẻ em. Độ tuổi của trẻ tối thiểu là 6 tuổi. Có số điện thoại của phụ huynh để liên lạc.
Thời gian cấp thẻ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ chiều thứ 6)

II. Các loại thẻ:
1. Thẻ Mượn – Internet:
+ Bạn đọc có hộ khẩu thường trú tại Tp. Quy Nhơn;
+ Bạn đọc là người trong và ngoài tỉnh đang sinh sống, làm việc, học tập tại Tp. Quy Nhơn với khoảng thời gian còn lại từ một năm trở lên, bạn đọc không có hộ khẩu thường trú tại Tp. Quy Nhơn, đơn cấp thẻ phải có xác nhận của cơ quan, trường học nơi công tác hoặc địa phương nơi thường trú.
(Thẻ Mượn – Đa phương tiện sử dụng tại các phòng: Mượn, Đọc, Báo-tạp chí; Internet).
(*) Phí cấp thẻ: 30.000đ/thẻ/năm (tiền bảo đảm: 50.000đ)

2. Thẻ đọc:
Tất cả các cá nhân đang sinh sống, học tập, nghiên cứu, làm việc tại tỉnh Bình Định đều được cấp thẻ đọc.
( Thẻ Đọc sử dụng tại các phòng: Đọc; Báo – tạp chí)
(*) Phí cấp thẻ: 15.000đ/thẻ/năm (tiền bảo đảm: 30.000đ)

3.  Thẻ thiếu nhi – Internet:
+ Học sinh từ lớp: 1-8, riêng học sinh lớp 9 được làm thẻ Mượn-Đa phương tiện hoặc thẻ đọc.
(Thẻ Thiếu nhi – Đa phương tiện sử dụng tại các phòng: Đọc Thiếu nhi; Internet; Phòng Multimedia: phim 3D, phim thiếu nhi…).
(*) Phí cấp thẻ: 10.000đ/thẻ/năm.

III. Quy Định khác:
1. Hoàn trả tiền bảo đảm:
– Thư viện hoàn trả tiền thế chân khi bạn đọc không có chu cầu sử dụng thư viện.
– Trường hợp thẻ hết hạn sử dụng sau một năm mà bạn đọc không đến lấy lại tiền thế chân, số tiền trên sẽ được sử dụng phục vụ cho bạn đọc sau khi trình cấp có thẩm quyền.

2. Mất thẻ hoặc thẻ hư hỏng cấp lại: Phí cấp lại như thẻ mới.

Quy nhơn, ngày 31 tháng 10 năm 2007     
GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TỈNH BÌNH ĐỊNH


(*) Lệ phí cấp thẻ căn cứ theo quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 15/8/2007 của UBND tỉnh.

Share me!Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Leave a Reply