Phần mềm in nhãn sách mã màu

innhanmamau

     Tổ chức kho mở là xu hướng hiện nay của các thư viện, tạo cho bạn đọc sự thoải mái tự do lựa chọn tài liệu. Hầu hết các thư viện tổ chức kho mở hiện nay được tổ chức theo phân loại. Áp dụng nhãn mã màu cho tài liệu là một giải pháp hỗ trợ dùng để quản lý tài liệu trong tổ chức kho mờ. Nhãn mã màu là một hệ thống nhận dạng cho cho phép chúng ta dễ dàng nhìn thấy và xác định nhanh chóng tài liệu trong kệ sách đã được phân loại, cũng như xác định vị trí thất lạc của một tài liệu khi để nhầm vị trí trong kho sách. Giải pháp này đem lại nhiều lợi ích như: Dễ dàng phân loại và sắp xếp sách, giảm thời gian xếp sách vào kệ, dễ dàng thấy sách bị đặt nhầm – kể cả sách mỏng, giảm được sự thay thế sách mất, đơn giản hóa trong việc đào tạo nhân viên mới khi phục vụ. giúp cho bạn đọc – cán bộ thư viện cảm thấy thân thiện hơn, xác định dễ dàng hơn những nhóm tài liệu cùng một lĩnh vực mà họ đang tìm kiếm, có thể tiết kiệm chi phí bằng cách kết hợp nhiều thông tin trên một nhãn duy nhất. Read more Phần mềm in nhãn sách mã màu