Hoạt động tài trợ, hỗ trợ

Nhằm đáp ứng nhu cầu đọc sách báo của mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần nâng cao dân trí, đời sống văn hóa tinh thần, phục vụ nhu cầu học tập nghiên cứu… Hàng năm thư viện tiếp nhận sách từ nhiều nguồn khác nhau như: ngân sách địa phương, chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, sách Quỹ châu Á, các tổ chức và các cá nhân…

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu được hỗ trợ sách phải đảm bảo các tiêu chí sau:

– Có trụ sở cố định như phòng đọc sách hoặc thư viện.
– Bảo đảm bố trí được nhân viên và thời gian phục vụ cho người dân một cách lâu dài và bền vững.
– Phục vụ miễn phí người dân trong địa bàn với mục đích phi lợi nhuận, không thu phí.
Read more Hoạt động tài trợ, hỗ trợ