Tạo nhãn sách mã vạch bằng Excel

nhansachbarcode

Bạn cần tạo nhanh nhãn sách để sử dụng cho thư viện của bạn một cách nhanh chóng và đơn giản.

Để tạo mã vạch trong word hoặc Excel đòi hỏi bạn phải có font barcode, tùy theo định dạng. Nhưng đơn giản nhất là sử dụng theo font barcode code 39 hoặc code 128.

Giống như các font chữ khác bạn phải copy font mã vạch vào thư mục C:\Windows\Fonts. Bạn có thể download font ngay tại bài viết này ở đây.

Quy tắc mã hóa để máy quét có thể nhận dạng được mã vạch bạn phải chèn thêm 2 ký tự “*” ở đầu và cuối chuỗi ký tự như là ký hiệu nhận diện bắt đầu và nhận diện kết thúc.

Ví dụ: VND.001234 –> *VND.001234*

Ngoài ra trong file tải về thư viện đã tạo sẵn một khuôn mẫu để in nhãn sách một cách liên tục.

Bạn sử dụng file Excel trên bằng cách điền vào:

Ô B1: là mã sách — Ví dụ là: VN hoặc VND hoặc TN tùy theo quy ước của thư viện bạn

Ô D1: là số đăng ký cá biệt, bạn chỉ cần điền số đầu tiên, các nhãn còn lại được điền 1 cách tự động đủ cho 50 nhãn trên một trang A4

Ô H1: Là độ dài của nhãn mã vạch, tối thiểu là 4. Ví dụ: Đối với thư viện huyện, thư viện trường học có vốn sách tối đa dưới 99.999 bản sách thì chỉ cần độ dài là 5 chữ số. Đối với thư viện tỉnh vốn sách có trên 100.000 thì độ dài nhãn là 6 chữ số.

Ô J1: Là tên đơn vị của bạn được gắn trên đầu mỗi nhãn.

Sau đó bạn chỉ cần nhấn in là có bộ nhãn mã vạch

Ngoài ra, dựa vào quy luật trên các bạn có thể sáng tạo thêm các nhạn khác như: thêm logo đơn vị, kết hợp với nhãn phân loại+cutter dành cho kho mở trên một nhãn.

Tải về: nhansach.rar