...
Phân loại: 6X9.86,6X9.47
Tác giả: Đặng Hồng Quang
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb.Trẻ, 1997
Mô tả vật lý: 112tr., 19cm
Tóm tắt: Hướng dẫn sửa chữa điện lạnh tại nhà như quạt, tủ lạnh, máy điều hoà nhiệt độ, máy báo điện áp
Từ khóa: Điện lạnhsửa chữa điện lạnhkỹ thuật điện lạnh

Tìm kiếm thêm