...
Phân loại: 32(N519.1)
Tác giả: Son Sunmam
Thông tin xb: H.: Văn hoá thông tin, 2003
Mô tả vật lý: 545tr, 19cm
Tóm tắt: Quan điểm, cách nhìn, thái độ về các giai đoạn và các nhân vật cầm quyền cao nhất trong điện Kremli từ trước và khi vương triều Rômanốp thống quản Kremli từ thế kỷ 13 đến những người được gọi là ông chủ của Kremli thời Nga - Xô viết đến thời Enxin 1991
Từ khóa: Liên XôNgaChính trịNgười lãnh đạo

Tìm kiếm thêm