...
Phân loại: N(519.1).3=V
Tác giả: Elizarov, E.A.
Thông tin xb: H.: Công an nhân dân, 2003
Mô tả vật lý: 255tr., 19cm.
Từ khóa: Văn học hiện đạiVăn học nước ngoàiTruyện ngắnNga

Tìm kiếm thêm