...
Phân loại: 3K5H1
Tác giả: Hồ Chí Minh
Thông tin xb: H.: Chính trị quốc gia, 2002
Mô tả vật lý: 22cm.
Tóm tắt: Gồm những tác phẩm, bài viết và nói chọn lọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 3-9-1945 đến ngày 22-7-1954
Từ khóa: Kháng chiến chống PhápCách mạng giải phóng dân tộcLịch sửViệt NamHồ Chí MinhTuyển tập

Tìm kiếm thêm