...
Phân loại: 6T7.3-018
Tác giả: Châu Bá Hào
Thông tin xb: H.: Thống kê, 2003
Mô tả vật lý: 235tr. : ảnh, 21cm.
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức về việc nâng cấp và sửa chữa các linh kiện trong PC, bộ nhớ, bộ xử lý, ổ đĩa cứng, bộ nguồn, BIOSS hay các ổ đĩa mềm; nhận biết và loại bỏ các sự cố xảy ra trong PC, các công cụ chẩn đoán và giám sát hiệu quả thực thi của PC như: Winstone, Winbench, AMIDiag...
Từ khóa: Tin họcMáy vi tínhSửa chữa

Tìm kiếm thêm