...
Phân loại: 32(N519.1)
Thông tin xb: H.: Thông tấn, 2002
Mô tả vật lý: 765tr., 21cm.
Tóm tắt: Những sự kiện nổi bật trong mười năm cầm quyền của B. Enxin (1991-2000) với những nhận xét, đánh giá về những sự kiện diễn ra trong suốt thời gian vị tổng thống đầu tiên của Cộng hoà Liên bang Nga sau khi nhà nước Liên Xô tan rã
Từ khóa: Chính trịXã hộiNgaTài liệu tham khảo

Tìm kiếm thêm