...
Phân loại: 334.74
Tác giả: Hoài Bắc
Thông tin xb: Tp. Hồ chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1985
Mô tả vật lý: 89tr.: ảnh tư liệu, 19cm
Tóm tắt: Những hoạt động có hiệu quả của Công ty kinh doanh lương thực Tp. Hồ Chí Minh trong quá trình thực hiện kinh doanh XHCN, xóa bỏ quan liêu bao cấp do chị Ba Thi làm giám đốc
Từ khóa: Việt Namkinh doanhlương thựcTp. Hồ Chí MinhĐịa chíGạo

Tìm kiếm thêm