...
Phân loại: 355(V)(092)
Thông tin xb: H.: Quân đội nhân dân, 1995
Mô tả vật lý: 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt tiểu sử, các trận đánh tiêu biểu 181 anh hùng các lực lượng vũ trang đã được Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tuyên dương từ năm 1974 đến năm 1978
Từ khóa: quân độianh hùnglực lượng vũ trangViệt Naml

Tìm kiếm thêm