...
Phân loại: 6C3.4
Tác giả: Cahn, R. W.
Thông tin xb: H.: Khoa học và kỹ thuật, 1976
Mô tả vật lý: 232tr., 27cm.
Tóm tắt: Nhiệt động học trong luyện kim, giản đồ trạng thái và các phương pháp dựng giản đồ; Sự khuếch tán, các biến đổi pha, những tính chất của kim loại có độ tinh khiết cao
Từ khóa: Kim loại họcnhiệt động họcgiáo trìnhLiên Xô

Tìm kiếm thêm