...
Phân loại: 371.018
Tác giả: Phạm Côn Sơn
Thông tin xb: Đồng Tháp: Nxb. Tổng hợp Đồng Tháp, 1994
Mô tả vật lý: 191tr., 19cm
Tóm tắt: Người phụ nữ qua các thời kỳ cũng như trong mọi hoàn cảnh. nhận định về thái độ và vóc dáng người đàn bà ảnh hưởng đến đời sống xã hội. Địa vị và bổn phận của người phụ nữ trong gia đình hiện nay
Từ khóa: Phụ nữđời sốngxã hội

Tìm kiếm thêm