...
Phân loại: 612.66108341
Tác giả: Trần Thị Huyên Thảo
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021
Mô tả vật lý: 83 tr.: hình vẽ, tranh màu, 19 cm
Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức và thông tin cần thiết để các bé nam tuổi dậy thì biết và luôn chăm sóc bản thân mạnh khoẻ, thích nghi dễ dàng trong giai đoạn cơ thể đang phát triển, khám phá tính cách của bản thân và bộc lộ khả năng tiềm ẩn như: Dậy thì là gì, phát triển vùng dưới, vỡ giọng, những thay đổi khác trên cơ thể... từ đó giúp các bé tự tin hơn bước đi trên những quãng đường tiếp theo của tuổi trưởng thành

Tìm kiếm thêm