...
Phân loại: 390.08995978059729
Tác giả: Trần Quốc Hùng
Thông tin xb: H.: Văn hóa dân tộc, 2020
Mô tả vật lý: 251 tr.: ảnh, 21 cm
Tóm tắt: Khái quát vềvị trí địa lí tỉnh Quảng Ninh và người Dao Thanh Phán vùng biên giới tỉnh Quảng Ninh. Văn hoá vật chất, văn hoá tinh thần của người Dao Thanh Phán vùng biên giới tỉnh Quảng Ninh

Tìm kiếm thêm