...
Phân loại: 649.10952
Tác giả: Nguyễn Thị Thu
Thông tin xb: H.: Phụ nữ, 2021
Mô tả vật lý: 230 tr.: ảnh, 19 cm
Tóm tắt: Hướng dẫn phương pháp đọc ehon cho trẻ từ 0 tuổi của cha mẹ Nhật giúp các phụ huynh hiểu được lợi ích của ehon đối với sự phát triển của trẻ, cách đọc ehon và tương tác với trẻ hiệu quả nhất, lựa chọn sách phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của trẻ theo từng độ tuổi

Tìm kiếm thêm