...
Phân loại: 158.2
Tác giả: Li Jing
Thông tin xb: H.: Thế giới, 2020
Mô tả vật lý: 245 tr., 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức, kỹ năng trong nghệ thuật từ chối giúp bạn có thêm kỹ năng đối nhân xử thế và tri thức trong giao tiếp, học được cách vững vàng trước ý kiến và nhu cầu của người khác, biết từ chối một cách hiệu quả không làm tổn thương đối phương, luôn giữ được tinh thần độc lập tự chủ, tạo lập không gian riêng cho bản thân, làm chủ cuộc sống của chính mình
Từ khóa: Từ chối

Tìm kiếm thêm