...
Phân loại: 372.37
Tác giả: Đỗ Hồng Ngọc
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý: 59 tr.: tranh màu, 19 cm
Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên gần gũi, vui nhộn, nhẹ nhàng nhắc bé biết giữ mắt khoẻ, phòng tránh cận thị, biết giữ gìn vệ sinh và sức khoẻ cho cơ thể, tránh bị nhiễm giun sán và phòng tránh các tai nạn thường gặp

Tìm kiếm thêm