...
Phân loại: 133.5276
Thông tin xb: H.: Kim Đồng, 2018
Mô tả vật lý: 129 tr.: tranh vẽ, 19 cm
Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về chiêm tinh học và mặt trăng trong chiêm tinh học. Phân tích tính cách, quan niệm về tình yêu, thế giới cảm xúc, mối quan hệ và góc khuất tâm hồn của những người thuộc mặt trăng Bảo Bình
Từ khóa: Mặt trăng

Tìm kiếm thêm