...
Phân loại: 294.3444
Tác giả: Natori Hougen
Thông tin xb: H.: Thế giới, 2018
Mô tả vật lý: 287 tr., 20 cm
Tóm tắt: Dựa trên những trải nghiệm riêng, tác giả chia sẻ những bí quyết giúp mọi người học cách buông bỏ theo triết lí đạo Phật để dọn sạch tâm hồn, giảm bớt ham muốn để tâm được yên tĩnh, không bận tâm lo lắng về những thứ nhỏ nhặt, không so sánh để giải toả ưu tư, nhằm giúp bản thân hạnh phúc, tâm bình an, tự tại

Tìm kiếm thêm