...
Phân loại: 895.7
Tác giả: NamKoong In
Thông tin xb: H.: Dân trí, 2018
Mô tả vật lý: 341 tr., 21 cm
Tóm tắt: Tập hợp câu chuyện của những con người đấu tranh giữa hai bờ sinh tử mang lại cho người đọc cái nhìn đầy chân thực về ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết cũng như sự vô thường của cuộc đời. Những chiêm nghiệm của một người bác sĩ đối mặt với cái chết mỗi ngày sẽ giúp bạn ý thức được sự hữu hạn của đời người, qua đó học cách trân trọng những gì mình đang có và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc ở hiện tại.
Từ khóa: Văn học Hàn Quốc

Tìm kiếm thêm