...
Phân loại: 332.632042
Tác giả: Graham, Benjamin
Thông tin xb: H.: Lao động, 2018
Mô tả vật lý: 823 tr.: bảng, 24 cm
Tóm tắt: Đưa ra những bài học hữu ích, phương pháp đầu tư chứng khoán với tính ứng dụng tuyệt vời khiến các nhà đầu tư có được sự tỉnh táo, lựa chọn khôn ngoan khi đối mặt với sự biến động thất thường trong quá trình đầu tư

Tìm kiếm thêm