...
Phân loại: 920.96213
Tác giả: Isaacson, Walter
Thông tin xb: H.: Thế giới, 2018
Mô tả vật lý: 623 tr.: ảnh, 24 cm
Tóm tắt: Những câu chuyện về những người tiên phong, những tin tặc, những nhà phát minh và những doanh nhân; về cách thức họ đã phối hợp với nhau, về sự sáng tạo quá trình hình thành cuộc cách mạng công nghệ kỹ thuật số qua sự kết hợp giữa máy vi tính và Internet. Sự ra đời của từng bước đột phá về lập trình, bóng bán dẫn, vi mạch, phần mềm, đồ họa, máy vi tính, và mạng Internet...

Tìm kiếm thêm