...
Phân loại: 4(N523)-06=V
Tác giả: Rost, Michael
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1997
Mô tả vật lý: 314tr., 21cm.
Tóm tắt: Giới thiệu 28 bài tập luyện nghe với các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống... và cách luyện âm gồm các nguyên âm và các phụ âm, chỗ ngừng, nhịp điệu, dạng thức, trọng âm, ngữ điệu...
Từ khóa: Tiếng Anhbài tậpbài tập luyện nghe

Tìm kiếm thêm