15/08/2022

KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG THƯ VIỆN

Từ ngày 15-20/8/2022, thư viện tỉnh Bình Định tổ chức lớp 2 tập huấn "Chuyển đổi số trong thư viện” cho đội ngũ viên chức thư viện cấp huyện và thư viện trường tiểu học.
 
       Chương trình nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ quản lý thư viện kiến thức về chuyển đổi số nói chung, chuyển đổi số ngành thư viện nói riêng, nhằm hỗ trợ các thư viện trên địa bàn sớm đạt được một số mục tiêu cụ thể trong đề án chuyển đổi số ngành thư viện.
 
       Trong chương trình tập huấn. các giảng viên tập trung trình bày các nội dung: Triển khai thực hiện Luật Thư viện số 46/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thư viện tập trung vào nội dung hiện đại hóa thư viện và liên thông thư viện; Chuyển đổi số trong thư viện; Xu hướng ứng dụng công nghệ trong thư viện; hướng dẫn sử dụng nền tảng số quản trị thư viện dùng chung VietBiblio; Hệ thống thông tin quản lý các thư viện được phân cấp từ cấp Sở cho đến cấp phòng.
 
       Giới thiệu về chương trình tập huấn Ông Trần Xuân Nhất, Phó Giám đốc thư viện tỉnh Bình Định cho biết, quá trình chuyển đổi số ngành thư viện tại địa phương đã nhận được sự quan tâm đầu tư và hỗ trợ của các Sở, Ban, Ngành các cấp. Bình Định là một trong những địa phương đã sớm xây dựng và triển khai nền tảng số quản trị thư viện dùng chung trong tỉnh dựa trên công nghệ điện toán đám mây, đang được áp dụng vào hơn 60% thư viện địa bàn trong tỉnh. Từ năm 2017 cho đến nay, thư viện Bình Định cũng đã hợp tác và liên kết với 20 thư viện tỉnh bạn và một số đối tác cá nhân hỗ trợ và triển khai VietBiblio đến hơn 350 thư viện cấp huyện và thư viện trường học ngoài tỉnh có nhu cầu sử dụng. Các thư viện sử dụng VietBiblio đã tiết kiệm rất nhiều về chi phí đầu tư phần cứng, phần mềm với mô hình cung ứng dịch vụ miễn phí, cũng như tiết kiệm công sức của người làm công tác thư viện cũng như giúp cho bạn đọc thư viện có khả năng tiếp cận tài nguyên thông tin của thư viện mọi lúc mọi nơi.
       
       Chương trình tập huấn sẽ giúp cán bộ thư viện có nhận thức đầy đủ cũng như có kỹ năng tổ chức các hoạt động nhằm ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ số trong lĩnh vực thư viện góp phần nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện, hình thành mạng lưới thư viện hiện đại; bảo đảm cung ứng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; bảo đảm cung ứng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; thu hút đông đảo người dân quan tâm, sử dụng dịch vụ thư viện, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.