01/03/2019

Hội nghị - Hội thảo triển khai công tác hệ thống thư viện công cộng tỉnh Bình Định năm 2019

Hòa trong không khí Xuân, năm mới 2019, nhìn lại chặng đường đã qua năm 2018 được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo, trực tiếp lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định. Thư viện Bình Định và mạng lưới thư viện huyện - cơ sở đã triển khai nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng với nhiều nội dung phong phú, đạt nhiều kết quả thiết thực, như: cấp mới 2.378 thẻ, đạt 118,9% và bổ sung mới: 13.120 bản/ 6.461 tên sách, đạt 100% kế hoạch năm, mua báo, tạp chí 143 loại, số hóa tài liệu địa chí toàn văn: 320 tài liệu, mua quyền truy cập CSDL Proquest Center,... đặc biệt năm 2018, thư viện sưu tầm, sao chụp 187 đầu sách quý liên quan đến Chữ Quốc ngữ được in tại nhà in Làng Sông (là một trong ba nhà in chữ Quốc ngữ đầu tiên tại Việt Nam),... từng bước đưa văn hóa đọc trở thành người bạn đồng hành trên bước đường học tập, nghiên cứu không thể thiếu đối với nhân dân, bạn đọc, ...trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Đến dự " Hội nghị - Hội thảo triển khai công tác hệ thống thư viện công cộng tỉnh Bình Định năm 2019" - Ngày 01 tháng 03 năm 2019, có ông Tạ Xuân Chánh - Tỉnh ủy viên- Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định, ông Trương Đông Hải - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định và đại diện các Sở ban ngành trong tỉnh: Ban Tuyên giáo, Hội Nông dân tỉnh, Biên phòng tỉnh, Hải đoàn 48, Trại giam Kim Sơn,... cùng đông đủ các cán bộ thư viện Huyện, xã, cán bộ thư viện cơ sở tiêu biểu của tỉnh Bình Định, phóng viên Báo Bình Định, đài phát thanh và truyền hình Bình Định đến tham dự đưa tin.

Về phía Thư viện tỉnh có ông Võ Văn Nhiếng, Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Định; ông Trần Xuân Nhất - Phó Giám đốc, ông Nguyễn Ngọc Sinh - Phó Giám đốc cùng đông đủ các cán bộ Thư viện tỉnh Bình Định.

Đến với Hội nghị - Hội thảo lần này, ông Võ Văn Nhiếng, Giám đốc Thư viện tỉnh Bình Định trình bày "Báo cáo Tổng kết hoạt động hệ thống thư viện công cộng tỉnh Bình Định năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019", về phần ông Nguyễn Ngọc Sinh - Phó Giám Đốc trình bày nội dung "Một số giải pháp kiện toàn củng cố Thư viện công cộng cấp Huyện theo tinh thần Nghị quyết TW6, khóa XII (NQ số 19 - NQ/TW) của Đảng" và các tham luận đến từ các đơn vị: Hội Nông dân tỉnh, Lãnh đạo trại giam Kim Sơn, Thư viện Huyện Tuy Phước, Thư viện Huyện Vĩnh Thạnh, Thư viện Thị xã An Nhơn, Thư viện Hợp tác xã Ngọc An - Hoài Nhơn.