Hình thành và Phát triển

GIỚI THIỆU CHUNG

Thư viện được thành lập vào ngày 2/9/1975. Năm 1976 hợp nhất với tỉnh Quảng Ngãi thành Thư viện tỉnh Nghĩa Bình. Đến cuối năm 1989 được tách ra từ thư viện tỉnh Nghĩa Bình với tên gọi là THƯ VIỆN TỈNH BÌNH ĐỊNH ( Thư viện Bình Định ).

Tên chính thức: 
THƯ VIỆN TỈNH BÌNH ĐỊNH
04A Trần Phú - Quy Nhơn - Bình Định
188 Hai Bà Trưng - TP. Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: (+84.56) 822949 - 821539 - 828894
WWW.THUVIENBINHDINH.COM    
E-mail: thuvienbinhdinh@gmail.com

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Thư viện tỉnh Bình Định là một đơn vị hành chính sự nghiệp, là cơ quan Văn hóa Giáo dục ngoài Nhà trường, có chức năng bảo tồn những giá trị văn hóa tinh thần của nhân loại, phổ biến thông tin, nâng cao dân trí.

Thư viện tỉnh Bình Định là cơ quan trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Bình Định, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Sở VHTTDL. Đồng thời dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Vụ Thư viện - Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Thư viện có nhiệm vụ xây dựng vốn tài liệu thư viện, xử lý kỹ thuật tài liệu, xử lý thông tin, tổ chức bộ máy tra cứu tìm tin, tổ chức nghiên cứu nhu cầu của bạn đọc - người dùng tin, tổ chức thông tin tuyên truyền khai thác sách báo, nghiên cứu ứng dụng CNTT vào công tác chuyên môn thư viện. Thực hiện liên thông giữa các thư viện nhằm:
            - Tổ chức phục vụ người đọc, người dùng tin.
            - Phục vụ cho công cuộc phát triển văn hóa ở địa phương và cả nước.
            - Phục vụ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực của địa phương và cả nước.
           - Phục vụ cho sự nghiệp phát triển các lĩnh vực: Khoa học và công nghệ, kinh tế, du lịch, phát triển sản xuất, bảo đảm an ninh quốc phòng.

CƠ SỞ VẬT CHẤT:

           Thư viện được xây dựng mới từ năm 1986. Đến năm 1997 hoàn thành, bao gồm 3 khu vực: Khu phục vụ bạn đọc (3 tầng), tổng kho (7 tầng), khu làm việc và hội trường (3 tầng). Tổng diện tích sử dụng trên 3.000m2

NGUỒN LỰC THÔNG TIN:

339 ngàn bản sách (trong đó có trên 10.000 bản sách ngoại văn, trên 6.000 bản sách hạn chế), 280 loại báo - tạp chí được đóng tập lưu trữ hàng năm, hơn 5.000 bài trích địa chí điện tử toàn văn.

       - Thẻ cấp bạn đọc: 2.388 thẻ/năm
       - Lượt bạn đọc: 284.332 lượt/năm
       - Lượt tài liệu: khoảng 531.155 lượt/năm

NGUỒN NHÂN LỰC:

Gồm 28 người (trong đó: 22 biên chế, 4 hợp đồng chuyên môn, 2 hợp đồng có thời hạn). Trong đó: 2 Thạc sĩ, 22 cán bộ đại học, 02 cao đẳng).

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN:

Từ năm 1993, Thư viện đã sử dụng phần mềm CDS/ISIS vào việc quản trị CSDL, để đáp ứng nhu cầu phát triển CNTT phù hợp với xu thế xã hội. Năm 2002, Thư viện đã thực hiện "Dự án Số hóa nguồn Tư liệu tại Thư viện Tỉnh Bình Định" với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Năm 2018, nâng cấp phần mềm quản trị thư viện ILIB 8.0.
Ngoài ra, thư viện còn nghiên cứu và ứng dụng tin học hóa vào hoạt động thư viện như: Xây dựng phần mềm mã màu dành cho kho mở, ứng dụng phần mềm quản lý thư viện Openbiblio dành cho thư viện huyện, xã

MẠNG LƯỚI THƯ VIỆN HUYỆN, CƠ SỞ:

Gồm có 10 thư viện: 01 thư viện thị xã An Nhơn; 9 thư viện huyện: An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước, Vân Canh, Vĩnh Thạnh), 71 thư viện - tủ sách cơ sở