Lịch làm việc

- Buổi sáng từ 7h30 đến 11h00
- Buổi chiều từ 13h30 đến 16h30
 

STT Tên Phòng Làm Việc Nghỉ
1 Phòng Internet -MULTIMEDIA T2, T3, T4, T5, Sáng T6, T7, CN Chiều T6
2 Phòng đọc tổng hợp T2, T3, T4, T5, Sáng T6, T7, CN Chiều T6
3 Phòng mượn sách T2, T3, T4, T5, Sáng T6, T7, CN Chiều T6
4 Phòng đọc báo - tạp chí T2, T3, T4, T5, Sáng T6, T7 Chiều T6, CN
5 Phòng thiếu nhi T2, T3, T4, T5, Sáng T6, T7, CN Chiều T6
6 Phòng chiếu phim 3D Sáng T7, Sáng CN  
7 Phòng làm thẻ T2, T3, T4, T5, Sáng T6, T7, CN Chiều T6