Dịch vụ thư viện

I. DỊCH VỤ CƠ BẢN

- Mượn tài liệu
- Đọc tài liệu
- Báo - Tạp chí
- Truy cập Internet
- Thiếu nhi
- Chiếu phim 3D

I. DỊCH VỤ TRA CỨU TÀI LIỆU:
   - Hỏi - Đáp qua điện thoại, thư tín, thư điện tử (bao gồm cả việc lập danh mục sách, thư mục chuyên đề theo yêu cầu) chuyển qua mạng.
   - Tra cứu tại chỗ
   - Biên soạn thư mục chuyên đề, thư mục địa chí Bình Định.
   - Cung ứng các tài liệu chuyên đề cho độc giả, cho cơ quan theo yêu cầu.

II. DỊCH VỤ NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN :
     - Xử lý tài liệu, xử lý kho sách, biểu ghi.
     - Chuyển biểu ghi từ ISIS sang MARC 21.
     - Thiết kế và cung cấp các tiện ích phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ thư viện:
         + In nhãn sách mã vạch.
         + In nhãn sách mã màu.

III. DỊCH VỤ ĐÀO TẠO:
    - Hướng dẫn và đào tạo chuyên môn thư viện.
    - Cài đặt, chuyển giao ứng dụng nguồn mở dành cho thư viện huyện, xã

IV. CÁC DỊCH VỤ KHÁC:
    - Tra cứu tài liệu.
    - Số hóa dữ liệu.
    - Xây dựng bộ máy tìm tin.