Nội quy của thư viện

I. ĐỐI VỚI CÁN BỘ THƯ VIỆN:

Điều 1: Có nhiệm vụ giới thiệu sách báo, hướng dẫn cho bạn đọc sử dụng hệ thống mục lục, thư mục, tra cứu máy.

Điều 2: Thái độ phục vụ vui vẻ, hoà nhã, nhiệt tình và tôn trọng bạn đọc.

Điều 3: Mở cửa phục vụ đúng  ngày giờ qui định.

Điều 4: Nghiêm chỉnh thực hiện mọi quy định, chế độ phục vụ bạn đọc.

II. ĐỐI VỚI BẠN ĐỌC:

Điều 1: Tất cả cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh đều có quyền làm thẻ và sử dụng sách báo tại thư viện.

Điều 2: Xuất trình thẻ khi và thư viện, khi mượn và trả sách báo, khi thư viện yêu cầu.

Điều 3: Thẻ của người nào người ấy sử dụng. Tuyệt đối không sử dụng thẻ của người khác'

Điều 4: Vào thư viện phải trật tự, yên lặng, giữ vệ sinh chung, không hút thuốc lá, không mang theo các chất dễ gây cháy, nổ, không được tự ý tắt, mở các công tắt điện.

Điều 5: Sách báo là tài sản chung cần giữ gìn cẩn thận, không làm nhàu bẩn, rách nát hoặc đánh dấu, viết vẽ, cắt xén. Nếu làm hư hỏng, mất mát bạn đọc phải bồi thường theo quy định thư viện.

Điều 6: Vi phạm nội quy thư viện sẽ bị cảnh cáo và thu hồi thẻ.

III. ĐỐI VỚI KHÁCH LIÊN HỆ CÔNG TÁC:

Điều 1. Đề nghị xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị đang công tác.

Điều 2. Nếu là cá nhân cần liên hệ làm việc thì phải có ý kiến cho phép của ban giám đốc.