19/10/2021

Hội nghị tập huấn trực tuyến “Nâng cao năng lực chuyển đổi số và quản trị thư viện số”

       Từ ngày 12/10 đến 15/10 tại Thư viện tỉnh Bình Định đã tổ chức cho cán bộ viên chức tham gia Hội nghị - Tập huấn trực tuyến do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cho 63 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố, với 2 chuyên đề: tập huấn “Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thư viện” và tập huấn về “Nâng cao năng lực chuyển đổi số và quản trị thư viện số”.

 

        Hội nghị tập huấn lần này với mục đích nhằm giúp cho cán bộ viên chức nắm rõ các nội dung: Quy định về hoạt động thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; Quản lý Nhà nước về thư viện do Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà trình bày, trao đổi; Tổng quan Chuyển đổi số - Những nội dung cơ bản của Chuyển đổi số; Những vấn đề cơ bản trong Chuyển đổi số và số hóa tài liệu thư viện; Cơ hội và thách thức đối với chuyển đổi số trong hoạt động thư viện ở Việt Nam; Nội dung cơ bản trong xây dựng và quản trị thư viện số.