14/10/2021

THÔNG BÁO MỞ CỬA PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Thực hiện Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định số 6493/UBN-VX ngày 14/10/2021

Thư viện mở cửa phục vụ trở lại, bắt đầu từ 07h ngày 15/10/2021

 *** Yêu cầu:   - Bạn đọc phải có thẻ Thư viện

                       - Thực hiện 5K, check mã QR hoặc phải khai báo tờ khai y tế.

                                                                                                                           TVBĐ