04/06/2021

Thông báo tạm dừng phục vụ tại Thư viện tỉnh Bình Định

           Thực hiện công văn chỉ đạo số 3103/UBND-VX của UBND tỉnh Bình Định về phòng chống dịch COVID-19. Thư viện tạm thời ngừng phục vụ cho mượn, đọc tại chổ. Khi nào hoạt động trờ lại sẽ có thông báo sau.