09/10/2020

Thư viện tỉnh Bình Định tập huấn sử dụng phần mềm quản lý Thư viện OpenBiBlio

       Hướng đến hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ, quản lý đối với thư viện cấp huyện và tương đương, trong đó có hệ thống thư viện trường học trên địa bàn tỉnh Bình Định luôn được sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo.

       Được sự đồng ý của Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định, trong hai ngày 7 và 8.10.2020 Thư viện tỉnh Bình Định tổ chức lớp tập huấn về ứng dụng phần mềm nguồn mở OpenBiBlio trong quản lý hoạt động thư viện. Tham gia lớp tập huấn có hơn 60 học viên là thủ thư của 10 thư viện cấp huyện và 50 cán bộ phụ trách công tác thư viện ở các trường THPT và THCS trên địa bàn tỉnh.

       Lớp tập huấn trang bị cho cán bộ thư viện những kiến thức cơ bản về phần mềm OpenBiblio, đi sâu trọng tâm xử lý ứng dụng chuyên ngành như: biên mục tài liệu, in sổ đăng ký cá biệt, tạo nhãn mã vạch cho sách, quản lý bạn đọc, lưu thông tài liệu, khai thác dữ liệu dùng chung từ các thư viện cấp trên và thư viện bạn, chia sẻ nguồn lực thông tin, tiếp cận nắm bắt kỹ năng an ninh, an toàn dữ liệu, kỹ năng truyền thông mạng xã hội, cập nhật những kiến thức mới của chuyên ngành… nhằm đơn giản hóa công tác chuyên môn nghiệp vụ, tạo sự thống nhất trong việc quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả vốn tài nguyên trong hệ thống thư viện.

       Dịp này, Thư viện tỉnh còn tổ chức tập huấn công tác phổ biến và hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Thư viện năm 2019 cho các học viên về những nội dung: Sự cần thiết ban hành Luật Thư viện; mục đích, quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án Luật và một số nội dung chính của Luật, như: Phạm vi điều chỉnh chính sách của nhà nước về phát triển sự nghiệp thư viện; xã hội hóa hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện...

       Qua hai ngày tập huấn về ứng dụng phần mềm nguồn mở OpenBiBlio trong quản lý hoạt động thư viện, lớp học đã giúp lớp cán bộ làm công tác thư viện trường học và cơ sở cấp huyện tiếp cận, vận dụng và áp dụng kỹ năng chuyên môn gắn với phần mềm vào thực tế, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân trên địa bàn tỉnh Bình Định.

                                                                                        TTTL