Vài ý kiến trao đổi nhân đọc một bài báo

(17/05/2017 10:50:29)

Giải quyết thế nào trong trường hợp như thế, là người làm công tác trong thư viện, nhất là các thủ thư và những người quản lý cần nghiên cứu để có thể góp phần tiếp tục lôi cuốn được bạn đọc đến thư viện đọc, mượn sách vừa nâng cao được ý thức trách nhiệm của bạn đọc trong việc thực hiện...

Thư viện - Tổ chức không gian học tập thân thiện, điểm đến yêu thích của mọi người

(14/02/2017 08:57:32)

Chúng ta hiểu rằng, truyền thống văn hoá, tri thức của các dân tộc trên thế giới đã, đang được lưu truyền trong các thư viện, cơ quan lưu trữ và bảo tàng - đó là linh hồn của các dân tộc. Chúng ta đang cần nó và mỗi người trong chúng ta có cách tiếp cận các tư liệu, hiện vật đó theo nhu cầu khác nhau của mình, có người thì tiếp cận thông tin về một sự vật hay một hiện tượng, một khái niệm hay một ý niệm, người khác thì tiếp cận theo một cốt truyện hay một sự kiện, một vần thơ hay một lời ca,...