Phòng Thông tin Tư liệu

Được thành lập trên cơ sở các bộ phận:
– Bộ phận Thông tin – Thư mục
– Bộ phận Tin học – Số hóa
– Bộ phận Multimedia
– Bộ phận Địa chí

* Bộ phận thông tin – Thư mục:
– Tổ chức các hình thức tuyên truyền, triển lãm giới thiệu sách báo, phổ biến thông tin đến đông đảo người đọc; Tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề; Các cuộc thi tìm hiểu về sách; Kể chuyện theo sách.

– Biên soạn và phổ biến các sản phẩm thông tin thư mục, thông tin chuyên đề nhân các ngày lễ, dịp kỷ niệm.

– Hướng dẫn tra cứu tìm kiếm thông tin cho bạn đọc, phục vụ tư vấn thông tin và thực hiện các dịch vụ thông tin phong phú đa dạng theo yêu cầu của người dùng tin.

* Bộ phận Tin học – Số hóa:
– Quản trị mạng, quản trị hệ thống phần mềm, quản trị web site.

– Quản lý, bảo trì và sửa chữa các trang thiết bị máy móc, hệ thống phần cứng và phần mềm máy tính trong thư viện

– Nghiên cứu và phát triển tin học hóa áp dụng vào thực tế thư viện.

– Thực hiện Khai thác và số hóa nguồn lực thông tin điện tử. tổ chức tạo nguồn, thu thập, bảo quản và lưu trữ các nguồn thông tin tư liệu; Xử lý phân tích, tổng hợp các nguồn tin tạo ra các sản phẩm thông tin phù hợp với đối tượng bạn đọc và người dùng tin;

* Bộ phận Multimedia:
– Phục vụ dữ liệu đa phương tiện cho bạn đọc.
– Phục vụ phòng internet, hướng dẫn bạn đọc tra cứu và sử dụng máy tính.
– Phục vụ chiếu phim 3D, phim thiếu nhi, phim khoa học…

* Bộ phận Địa chí:
– Xây dựng CSDL Địa chí, các bộ sưu tập dữ liệu số, phối hợp tuyên truyền và phục vụ tài liệu địa chí;

Share me!Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0