Cơ cấu Tổ chức

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Thư viện tỉnh Bình Định
188 – Hai Bà Trưng – Tp. Quy Nhơn – Bình Định.
E-mail: thuvienbinhdinh@gmail.com

Liên hệ công tác:
– Hành chính: 056.3829894
– Hỗ trợ bạn đọc: 056.3xxxx
– Hỗ trợ Nghiệp vụ: 056.3xxxx


BAN GIÁM ĐỐC:
1. Giám đốc: Th.S. Võ Văn Nhiếng
E-mail: nhiengtv@gmail.com

2. Phó Giám đốc: Lê Thị Huệ
Phụ trách Chuyên môn, Nghiệp Vụ
E-mail: lehuetvbd@gmail.com

3. Phó Giám đốc:Nguyễn Ngọc Sinh
Phụ trách: Công nghệ thông tin, Phong trào Cơ sở
E-mail:  nnsinh@gmail.com


PHÒNG CÔNG TÁC BẠN ĐỌC
1. Trưởng phòng: Bùi Thị Hằng
Quản lí công việc chung của phòng
Kiêm nhiệm Phụ trách phòng Mượn

2. Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Uyên Trâm
Điều hành công việc chung của phòng
Kiêm nhiệm Phụ trách phòng phòng Mượn Tự chọn

3.  Nguyễn Thị Kim Chi
Phụ trách Phòng phòng Đọc tổng hợp

4. Chung Thị Đào
Phụ trách Phòng phòng Thiếu Nhi, Cấp thẻ bạn đọc

5. Nguyễn Thị Hồng Thọ – Thủ thư

6. Võ Tuệ Minh – Thủ thư

7.  Nguyễn Thị Thương Thương – Thủ thư

8. Nguyễn Thị Thu Thảo – Thủ thư


PHÒNG HÀNH CHÍNH
1. Trưởng phòng: Th.S. Trần Xuân Nhất
Quản lí công việc chung của phòng
Kiêm nhiệm phụ trách Phong trào Cơ sở

2. Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Hải
Điều hành công việc chung của phòng
Kiêm nhiệm Kế toán

3. Lê Thị Đông Thu
Phụ trách công tác Văn Thư, Thủ quỹ

4. Hồ Tấn Luật
Lái xe
Xây dựng phong trào cơ sở

5. Đỗ Thị Hường – Nhân viên

6. Trần Văn Minh – Bảo vệ

7. Trương Văn Dũng – Bảo vệ


PHÒNG NGHIỆP VỤ

– Bổ sung

–  Xử lý tài liệu

– Bộ phận hướng dẫn Nghiệp vụ cơ sở

1. Trưởng phòng: Bùi Thị Bích Dung
Quản lí công việc chung của phòng
Phụ trách công tác bổ sung

2. Phó trưởng phòng: Trương Thị Tuyết Nhung
Điều hành công việc chung của phòng
Phụ trách công tác Phân loại tài liệu, biêm mục

3. Nguyễn Thị Hoàng Bảo – Nhân viên

4. Nguyễn Thị Thanh Hải – Nhân viên


PHÒNG THÔNG TIN TƯ LIỆU
1. Trưởng phòng:

2. Phó trưởng phòng: Hoàng Bình
Điều hành công việc chung của phòng
Phụ trách Bộ phận Địa chí, Thông tin thư mục

3. Bùi Đức Hoàng
Phụ trách phòng Internet, Số hóa tài liệu,
tuyên truyền, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, chiếu phim

4. Vũ Thu Thảo
Phụ trách Bộ phận Báo-Tạp chí, Ngoại văn, Tài liệu số

5. Trương Quang Hoài
Phục vụ phòng Internet, Báo -Tạp chí, Ngoại văn, Tài liệu số

Share me!Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0