Tra cứu, tham khảo

Hệ thống tra cứu OPAC được trang bị tại các phòng chức năng (Phòng Mượn: 4 máy, Phòng Đọc: 4 máy), thuận tiện cho bạn đọc sử dụng.

Hơn thế nữa, bạn đọc có thể được xem hướng dẫn cách tra cứu trên máy tính hoặc được nhân viên phục vụ hướng dẫn các tra cứu nguồn lực tại thư viện, tra cứu cơ sở dữ liệu ngoại văn và các nguồn dữ liệu khác… (tại phòng internet)

* OPAC
* Proquest Central

Share me!Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0