Phòng Mượn

image012

Phòng mượn phục vụ cho nhu cầu học tập và nghiên cứu của bạn đọc.
Phòng Mượn phục vụ bạn đọc có thẻ Mượn – Internet được mượn sách về nhà.

Chính sách phục vụ:
Mỗi bạn đọc được mượn tối đa 2 tài liệu, thời gian 10 ngày, được gia hạn 2 lần, mỗi lần 10 ngày
(Thời gian mượn tối đa là 30 ngày trên mỗi tài liệu)

Hướng dẫn sử dụng:
– Mượn sách: Bạn đọc tra tìm tài liệu tại Hệ thống tra cứu OPAC, điền thông tin số Đăng ký cá biệt và tên tài liệu. Sau đó đến quày phục vụ trình thẻ thư viện và phiếu yêu cầu để thực hiện giao dịch mượn.
– Trả sách: Đến quày phục vụ trình thẻ thư viện và tài liệu để thực hiện giao dịch trả.

Bạn đọc lưu ý:
– Thẻ Mượn – Internet được sử dụng internet miễn phí tại phòng Multimedia (Tầng 2)

Vị trí:
pmuon

Share me!Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0