Lộc Xuyên Đặng Quý Địch – một học giả “bình dân”

Nhà nghiên cứu Đặng Quý Địch

      Hơn 35 năm qua, vừa tự học, vừa nghiên cứu, ông đã xuất bản được 17 công trình nghiên cứu, sáng tác. Ông là Lộc Xuyên Đặng Quý Địch – một học giả “bình dân”.

Lộc Xuyên Đặng Quý Địch quê ở thôn Lộc Trung, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước. Năm 1963, tốt nghiệp trường Sư phạm Quy Nhơn và làm thầy giáo hơn 10 năm. Sau năm 1975, ông nghỉ dạy học, về quê vợ ở xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn vừa làm ruộng, vừa làm xã viên HTX sản xuất gạch ngói, vừa âm thầm tự học Hán Nôm làm nguồn vui. Đặng Quý Địch tự biến mình thành một kẻ sĩ tại gia, âm thầm giao cho mình nhiệm vụ biên khảo, biên dịch, chú giải, dịch thơ…đặc biệt là nghiên cứu những thư tịch hán Nôm có yếu tố Bình Định. Read more Lộc Xuyên Đặng Quý Địch – một học giả “bình dân”

Nhà thơ, nhà biên kịch Văn Trọng Hùng

Nhà thơ, nhà biên kịch  Văn Trọng Hùng

Tên thật: Văn Trọng Hùng.
Bút danh: Văn Trọng Hùng.

Sinh năm 1954
Quê quán: Xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.
Chỗ ở hiện nay: Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam; Hội viên Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam; Hội viên Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam; Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định. Read more Nhà thơ, nhà biên kịch Văn Trọng Hùng