Tiếp nhận hỗ trợ, tài trợ

Nhằm nâng cao hoạt động của thư viện nhằm đáp ứng hiệu quả cho người dân trên địa bàn tỉnh ngày càng nhiều và ngày càng phong phú. Thư viện tỉnh cố gắng tổ chức ngày càng nhiều dịch vụ, hoạt động bổ ích cho mọi người kể cả trẻ em như: tổ chức sự kiện, hoạt động học tập, hướng dẫn kỹ năng, đào tạo… Thực tế để tổ chức các hoạt động này được hiệu quả, thư viện tỉnh Bình Định đang gặp nhiều khó khăn về mặt kinh phí cũng như nhân lực.

Căn cứ khoản 4, điều 14 Pháp lệnh thư viện năm 2000 quy định thư viện có quyền tiếp nhận tài trợ, giúp đỡ của tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài; Read more Tiếp nhận hỗ trợ, tài trợ

Hoạt động tài trợ, hỗ trợ

Nhằm đáp ứng nhu cầu đọc sách báo của mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần nâng cao dân trí, đời sống văn hóa tinh thần, phục vụ nhu cầu học tập nghiên cứu… Hàng năm thư viện tiếp nhận sách từ nhiều nguồn khác nhau như: ngân sách địa phương, chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, sách Quỹ châu Á, các tổ chức và các cá nhân…

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu được hỗ trợ sách phải đảm bảo các tiêu chí sau:

– Có trụ sở cố định như phòng đọc sách hoặc thư viện.
– Bảo đảm bố trí được nhân viên và thời gian phục vụ cho người dân một cách lâu dài và bền vững.
– Phục vụ miễn phí người dân trong địa bàn với mục đích phi lợi nhuận, không thu phí.
Read more Hoạt động tài trợ, hỗ trợ