Calibre – hướng dẫn sử dụng (Phần 2)

Vậy là xong phần cài đặt!
Đối với Dạng bài trích địa chí ta thêm 2 cột tùy biến là Số Đăng ký cá biệt và Nguồn trích để quản lý dữ liệu tốt hơn, mục đích để sau này xuất ra danh mục tài liệu cho đúng chuẩn nghiệp vụ thư viện… Bằng cách nhấn vào nút image134 sau đó nhấn tiếp vào nút image136

Chọn mục thêm một cột

image138

Nhập mục Tên truy vấn là identifier (chú ý nhập chữ thường không in hoa, không dấu cách, ký tự khác)
Tên đại diện là ĐKCB
Loại cột là: văn bản tách dấu phẩy, giống thể loại, hiện trong ô gộp nhóm.
Sau đó nhấn OK

image140

Tương tự như trên ta nhấn mục Thêm cột, nhập Tên truy vấn là source
(chú ý nhập chữ thường không in hoa, không dấu cách, ký tự khác)
Tên đại diện là: Nguồn
Loại cột là: văn bản tách dấu phẩy, giống thể loại, hiện trong ô gộp nhóm
Sau đó nhấn OK
image143

Xong rồi thì nhấn nút áp dụng

image145

Vậy là xong phần thêm trường… bây giờ ta chuyển sang phần tùy biến chương trình để dễ quản lý và sử dụng

Tiếp tục chọn mục Tinh chỉnh
image147

Chọn mục thuật toán sắp xếp tên tác giả ở dòng chữ
author_sort_copy_methor = ‘comma’
Ta đổi thành
author_sort_copy_methor = ‘copy’
Sau đó nhấn nút áp dụng. Mục đích để chúng ta sắp xếp tên tác giả trong bộ máy tìm kiếm cho thuận tiện cho tên thuận và tên đảo

image149

Chọn mục Control behavior of the book list, ở dòng chữ
Doubleclick_on_library_view = ‘open_viewer
Ta đổi thành
Doubleclick_on_library_view = ‘edit_metadata
Sau đó nhấn nút áp dụng. Mục đích là khi ta nhấn đúp vào biểu ghi để chúng ta mô tả tài liệu cho nhanh thay vì mặc định là mở ra xem.

image151

 

Share me!Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0