Calibre – hướng dẫn sử dụng – Thêm dữ liệu (Phần 3)

Nhấn nút image153, Chọn tài liệu cần nhập vào, Chờ đến lúc sách nhập xong

image155

Sau đó ta chọn mục Sửa thông tin hay nhấn đúp vào tài liệu trong danh sách để mô tả dữ liệu

image157

Giao diện mô tả tài liệu

image159

Hướng dẫn nhập các trường

Tựa sách: Sau khi nhập xong ta nhớ nhấn mũi tên để chuyển tên sách sang mục sắp xếp.

Tác giả: Sau khi nhập xong ta nhớ nhấn mũi tên để chuyển tên sách sang mục sắp xếp. Lưu ý: Tài liệu có nhiều tác giả ta dùng ký tự & để phân sách các tác giả. Nếu tác giả là người nước ngoài thì dùng quy tắc đảo như mô tả sách

Bộ sách: Ưu tiên sắp xếp theo bảng phân loại chính DDC dùng 3 chỉ số đầu để phân loại. Không thì bỏ trống

Thể loại: Thật ra đây là trường từ khóa, nhập các từ khóa liên quan

Trường mã hiệu: là chỉ số ISBN của sách (đối với sách không có ISBN thì không cần quan tâm)

Trường ngày nhập: Không quan tâm máy tính tự điền

Trường ngày xuất bản: Nhớ chọn đúng ngày/tháng/năm xuất bản đối với báo, tháng/năm đối với tạp chí, năm đối với sách

Trường nội dung: Trường này càng có nhiều thông tin càng tốt giúp bạn đọc dễ dàng có thêm thông tin.

Sau đó ta chuyển qua Tab Thông tin bổ sung để nhập thêm 2 trường tự tạo dành cho bài trích

Trường ĐKCB: nếu có

Trường Nguồn: Nhập nguồn trích

Sau đó nhấn OK.

Vậy là ta mô tả xong 1 tài liệu

 

 

Share me!Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0