Quản lý NAS – Hướng dẫn tạo User mới và quản lý phân quyền User

Ta có thể vào Control Panel. Chọn mục User để thực hiện

Chọn Create / Create user

image110

Mục Name là bandoc01, Password là 123456, Chọn mục Disallow the user to change account password (để tài khoản này không thể thay đổi mật khẩu). Sau đó nhấn Next

image112

Chọn group là users

image114

Gán quyền cho tài khoản này truy cập vào các Share Folder: No access (Không cho truy nhập), Read/Write (Đọc, ghi, xóa…), Read only (Chỉ cho đọc, không có quyền ghi xóa)…

image116

Cho phép tài khoản này lưu tối đa dung lượng trên NAS

image118

Gán quyền cho phép tài khoản này sử dụng ứng dụng nào trên NAS

Sau này ta có thể cài thêm ứng dụng Audio Station, Video Station để bạn đọc truy cập vào sử dụng bằng máy tính hoặc các thiết bị di động như điện thoại hoặc máy tính bảng.

image120

Quản lý tốc độ download hay upload của tài khoản này để tránh tình trạng nghẽn mạch

image122

Nhấn Apply. Xong vấn đề tạo user

image124

Share me!Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0