Cài đặt NAS (Phần 1)

Bài viết này hướng dẫn cách cài đặt hệ điều hành DMS 5.2 (nhân Linux).

Có 3 cách cài đặt NAS:

  • Cài đặt NAS lên PC dùng máy ảo VMWARE
  • Cài đặt NAS lên PC boot USB
  • Cài đặt trên NAS Synology chính hãng

I. Cài đặt NAS lên PC dùng VMWARE

Cách cài này chủ yếu hướng dẫn các bạn cài đặt với mục đích nghiên cứu. Để bảo đảm an toàn dữ liệu bạn nên cài đặt với 2 HDD trở lên, hoặc chạy trên máy tính đã có RAID như máy tính của các thư viện được cung cấp bởi dự án BMGF-VN (hợp phần nội dung).
Để bảo đảm an toàn nhất khuyến cáo các bạn nên sử dụng sản phẩm chính hãng Synology như Thư viện Đà Nẵng đã trang bị.

1. Phần mềm chuẩn bị:

* Phần mềm Vmware Workstation phiên bản 8 trở lên
Tải các file từ trang http://xpenology.me/downloads/
* DSM_DS3615xs_5644.pat
* XPEnoboot-DS3615xs5.2-5644.5.iso
* Tải file SynologyAssistantSetup-6.0-7319.exe từ trang https://www.synology.com/en-us/support/download/DS3615xs

synopatfilesynoiso

synoAss

 

 

Share me!Share on Facebook1Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0