Cài đặt NAS (Phần 2)

2. Tiến hành cài đặt:

Đầu tiên mở phần mềm VMware WorkStaion chọn mục File/New Virtual Machine…

image020

Chọn Custom (advanced) Sau đó nhấn Next

image022

Tiếp tục nhấn Next

image024

Chọn mục I will install the operating system later sau đó nhấn Next

image026

– Chọn mục Linux , Chọn Version là: Other Linux 3.x kernel 64-bit, Sau đó nhấn Next

image028

Đến bước này thì, ta quay trở ra tạo 3 thư mục phân cấp như thế này: D:\MAYAO\SACHDIENTU\VDISK

image030

Quay trở lại phần cài đặt, đặt tên máy trong mục Virtual machine name là SACHDIENTU. Trong mục Location Nhấn nút Browse chọn đường dẫn D:\MAYAO\SACHDIENTU. Tiếp tục nhấn Next

image032

Ở mục này nếu bạn cài đặt trên máy SERVER của DA thì chọn như hình ảnh để chạy cho thoải mái. Còn nếu bạn cài đặt trên máy tập huấn thì nên chọn mục Number of processors là 1 và mục Number of cores of processors là 1 hoặc 2 tùy theo loại CPU trên máy tính. Tiếp tục nhấn Next

image034

Ở mục này nếu bạn cài đặt trên máy SERVER của DA thì chọn như hình ảnh để chạy cho thoải mái. Còn nếu bạn cài đặt trên máy tập huấn thì nên chọn mục Memory for this virtual machine từ 256MB-1024MB khoảng 30-50% Ram thực tế của máy tính. Tiếp tục nhấn Next

image036

Cứ tạm thời chọn như thế sau này ta hiệu chỉnh lại sau. Tiếp tục nhấn Next

image038

Cứ để nguyên như thế. Tiếp tục nhấn Next

image040

Cứ để nguyên như thế. Tiếp tục nhấn Next

image042

Phần này có 3 tùy chọn:

Create a new virtual disk là tạo đĩa ảo mới.

Use an exsting virtual disk là sử dụng lại đĩa ảo đã có trên máy tính.

Use a physical disk là dùng ổ đĩa vật lý có trên máy tính

Vấn đề này sẽ có hướng dẫn sau. Tạm thời ta chọn mục đầu tiên như hình ảnh. Tiếp tục nhấn Next.

image044

Ở mục này nếu bạn cài đặt trên máy SERVER của DA thì chọn như hình ảnh để chạy cho thoải mái. Cứ yên tâm, file trên máy tính chứa dung lượng theo thực tế dữ liệu lưu trữ chứ không quá lớn. Còn nếu bạn cài đặt trên máy tập huấn thì nên chọn dung lượng ổ cứng trong mục Maximum disk size khoảng từ 100MB-200MB (khoảng 1/2 dữ liệu đĩa còn trống)

Tiếp tục nhấn Next

image046

Nhấn browse để chọn đường dẫn là: D:\MAYAO\SACHDIENTU\VDISK

Nếu sử dụng trên SERVER của DA thì tạm thời ta yên tâm về mặt dữ liệu. 3 HDD trong Server DA đã chạy RAID 5 rùi, nếu có hỏng 1 ổ thì có thể phục hồi lại dữ liệu. Còn nếu sử dụng trên máy tính khác thì nên sử dụng tối thiểu 2 ổ cứng vật lý để chạy RAID 1. vấn đề này sẽ hướng dẫn sau… Tạm thời cứ như thế đã.

image048

Tiếp tục ta nhấn Finish

image050

Như máy Server của DA có 4 cổng LAN. Vì vậy ta phải chọn 1 cổng LAN để mà chạy…

Tiếp theo ta chọn mục Edit/Virtual Network Editor…

image052

Ta chọn cổng LAN chính sử dụng truy cập internet bằng cách: Chọn mục VMnet0 sau đó chọn nút Bridged.

Mục Bridged chọn đúng cổng LAN truy cập ra internet, tùy mỗi máy tính có các tên card mạng khác nhau, để kiểm tra ta có thể xem trong mục Network Connections trong Control Panel. Tiếp tục nhấn nút Apply, rồi nhấn OK

image054

Hình minh họa máy Server DA có 4 cổng LAN, chú ý mục Connectivity, Device Name nào có chữ Internet access là cổng LAN đó truy nhập được internet.

image056

Quay về máy ảo ta tiếp tục chọn mục Edit virtual machine setting

image058

Ở mục Network Adapter, Ta chọn nút Custom: Specific virtual network. Chọn mục: VMnet0 (Auto-briding)

Quay trở ra máy tính ta tạo một thư mục SOFTS trong thư mục: D:\MAYAO\SOFTS\

Copy 3 file đã tải về trước đó vào thư mục này

image060

Sau đó quay trở lại ta chọn mục CD/DVD (IDE). Chọn nút Use ISO image file. Nhấn Browse, chọn Path:

D:\MAYAO\SOFTS\XPEnoboot_DS3615xs_5.2-5644.5.iso, sau đó nhấn OK.

Thực ra bây giờ có một chút phức tạp nhỏ. Ta phải tùy chỉnh để cho máy ảo chạy boot từ file ISO CD-ROM.

image062

Để cho máy boot từ CD-ROM ta vào thư mục chứa file: D:\MAYAO\SACHDIENTU\SACHDIENTU.vmx

Dùng phần mềm Notepad++ mở file SACHDIENTU.vmx

Ngay dưới dòng đầu tiên
.encoding = “windows-1252”

Ta gõ chèn dòng lệnh bios.bootOrder = “cdrom”
Sau đó nhấn Save và đóng lại

image065

Vậy là xong phần cấu hình thiết bị

Share me!Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0