Tiếp nhận hỗ trợ, tài trợ

Nhằm nâng cao hoạt động của thư viện nhằm đáp ứng hiệu quả cho người dân trên địa bàn tỉnh ngày càng nhiều và ngày càng phong phú. Thư viện tỉnh cố gắng tổ chức ngày càng nhiều dịch vụ, hoạt động bổ ích cho mọi người kể cả trẻ em như: tổ chức sự kiện, hoạt động học tập, hướng dẫn kỹ năng, đào tạo… Thực tế để tổ chức các hoạt động này được hiệu quả, thư viện tỉnh Bình Định đang gặp nhiều khó khăn về mặt kinh phí cũng như nhân lực.

Căn cứ khoản 4, điều 14 Pháp lệnh thư viện năm 2000 quy định thư viện có quyền tiếp nhận tài trợ, giúp đỡ của tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài;

Thư viện tỉnh thực hiện các hoạt động hỗ trợ như sau:

1. Chúng tôi thực hiện lưu trữ các ấn phẩm địa phương nhằm phục vụ lại chính cho mọi người cần quan tâm trong hiện tại cũng như trong tương lai. Vì vậy chúng tôi thực hiện việc tiếp nhận lưu trữ các ấn phẩm sau:
– Các ấn phẩm kỷ niệm của các đơn vị, tổ chức đã được phát hành. Ví dụ: Lịch sử đảng bộ xã/huyện kể cả ấn phẩm lưu hành nội bộ; Tập san kỷ niệm ngày thành lập đơn vị…
– Chúng tôi cũng cần sưu tầm, lưu trữ và bảo quản các ấn phẩm được xuất bản từ năm 1990 trở về trước liên quan đến tỉnh
Bình Định mà thư viện tỉnh chưa có (kể cả bản photo). Các hình ảnh được chụp về đường phố, phong cảnh trước đây… Lưu trữ bản sao các ấn phẩm: gia phả của các gia tộc, dòng họ, chiếu chỉ, khế ước, hoặc các loại giấy tờ khác….

2. Tiếp nhận việc tặng biếu sách, báo từ các tổ chức, cá nhân. Trong trường hợp sách, báo của bạn đọc tặng chưa có tại thư viện tỉnh, thư viện tỉnh sẽ thực hiện việc lưu trữ tài liệu đó nhằm phục vụ lại chính bạn đọc. Trong trường hợp tài liệu đã có lưu trữ tại thư viện tỉnh, thư viện tỉnh sẽ thực hiện việc biếu tặng lại các tài liệu đó cho các thư viện và phòng đọc sách khác.

2. Để tổ chức các hoạt động và các cuộc thi thư viện tỉnh tiếp nhận quà tặng bằng hiện vật nhằm làm phần thưởng khuyến khích mọi người tham gia. Mọi hoạt động tổ chức sự kiện của thư viện đều thực hiện một cách minh bạch, miễn phí và tự nguyện. Mọi hỗ trợ đều dành cho bạn đọc, thư viện không sử dụng khoản tài trợ đó để làm chi phí tổ chức, bồi dưỡng người tham gia hoạt động tổ chức hoặc sử dụng với mục đích khác; ngoại trừ các chương trình sự kiện phối hợp với một đơn vị tổ chức được thoả thuận bằng hợp đồng ký kết giữa các bên khi phân chia trách nhiệm và nghĩa vụ khi thực hiện.

3. Chúng tôi khuyến khích các hội, tổ chức, đoàn thể, cá nhân phối hợp thư viện tham gia hoạt động tổ chức giới thiệu, đào tạo cho người dân miễn phí. Tham gia vào các hoạt động của thư viện bằng cách đăng ký tình nguyện viên và cộng tác viên trong các hoạt động:
– Tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng; tổ chức các hoạt động tập thể bổ ích.
– Tổ chức các lớp dành cho thiếu nhi như: học anh văn trên máy tính, học anh văn, âm nhạc, hội họa…
– Tổ chức các lớp hướng dẫn sử dụng máy tính.
– Hỗ trợ nhân viên thư viện trong công tác hướng dẫn người dân cách sử dụng máy tính, tìm kiếm thông tin; giới thiệu, định hướng trẻ em sử dụng các tài liệu bổ ích; hỗ trợ các hoạt động hè của thiếu nhi.

Danh mục tiếp nhận tài trợ, hỗ trợ

2016
Ông Đặng Đức Thuận (0912443xxx) 20 bản sách
Ông Nguyễn Hữu Phước
Số thẻ: 750840
112 bản sách, tương đương 3.000.000đ
Ông Nguyễn Quốc Hưng
Số thẻ: 760601
100 bản sách
Trung tâm ngoại ngữ Access English Phối hợp tổ chức 8 buổi học miễn phí anh văn giao tiếp với người nước ngoài
Tập thể nhân viên thư tỉnh Bình Định Hỗ trợ tặng quà cho bạn đọc thiếu nhi hè 2016, tương đương 1.500.000đ
2015
Ông Đặng Quý Địch 4 tập: Văn thi liệu tầm nguyên tự điển (Bản thảo viết tay của chính tác giả)
2014
Ông Nguyễn Kim Phương
Nguyên Giám đốc Sở Công Thương Bình Định
30 bản sách
Công ty TNHH TM VÀ DV Quang Vũ Computer (*) Hỗ trợ Quà tặng Hội nghị bạn đọc, trị giá: 3.000.000đ
Công ty MT (*) Hỗ trợ Quà tặng Hội nghị bạn đọc, 200 bản sách
2013
Công ty TNHH TM VÀ DV Quang Vũ Computer (*) Hỗ trợ Quà tặng Hội nghị bạn đọc, 5 mouse vi tính không dây
Công ty MT (*) Hỗ trợ Quà tặng Hội nghị bạn đọc, 100 bản sách
2012 trở về trước
Ông Tô Tử Thanh
Nguyên Bí thư tỉnh ủy Bình Định
150 bản sách
(*) Công ty TNHH TM VÀ DV Quang Vũ Computer Hỗ trợ Quà tặng Hội nghị bạn đọc, trị giá: 5 thẻ nhớ USB

(*) Nhà tài trợ yêu cầu không công bố thông tin cá nhân.

Share me!Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0